Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web. Cookie này cho phép chúng tôi nhận ra bạn và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa, bên cạnh việc giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

  • Cookie cần thiết: Các cookie này là cần thiết để bạn có thể truy cập vào trang web và sử dụng các tính năng cơ bản của nó.
  • Cookie chức năng: Các cookie này cho phép chúng tôi nhớ các lựa chọn của bạn và cung cấp các tính năng cải tiến, như lưu trữ ngôn ngữ hoặc vùng địa lý của bạn.
  • Cookie phân tích: Các cookie này giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web, từ đó cải thiện trải nghiệm của bạn.
  • Cookie quảng cáo: Các cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo có liên quan hơn cho bạn và quảng cáo mà bạn có thể quan tâm.

2. Cách chúng tôi sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp, bảo vệ và cải tiến trang web của chúng tôi. Cookie cũng giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng trang web và tương tác với nội dung trên đó. Thông tin thu thập từ cookie có thể được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web, cung cấp nội dung và quảng cáo cá nhân hóa, và phân tích và cải thiện trang web.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình. Bạn có thể từ chối hoặc xóa các cookie đã lưu trữ trên trình duyệt của bạn, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng trang web của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo Chính sách này.