Điều khoản sử dụng

Khi truy cập và sử dụng trang web shbetcasinovietnam.click, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu không đồng ý với các điều khoản này, bạn không được phép sử dụng trang web.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Trang web và tất cả nội dung, tài liệu và thông tin khác trên trang web này là tài sản sở hữu của shbetcasinovietnam.click hoặc các bên sở hữu thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

  • Bạn có quyền truy cập vào trang web và sử dụng nó cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Bạn không được sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hoạt động phạm pháp nào.
  • Mọi thông tin và tài liệu bạn đăng tải trên trang web phải tuân thủ các luật pháp liên quan.

2. Quyền và Trách Nhiệm

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, ngừng hoặc hạn chế truy cập vào trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Bạn có trách nhiệm duy trì mật khẩu của mình và không được chia sẻ thông tin đăng nhập của mình với bất kỳ ai khác. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động được thực hiện dưới tài khoản của bạn.